Gedragstherapie


Help mijn hond heeft een probleem!
Een probleem met je hond kan erg vervelend zijn. Vervelend voor de hond zelf, voor jou en of voor jouw omgeving. Ook de tips die je krijgt vanuit je omgeving lossen het probleem niet op. Misschien is gedragstherapie dan wel de oplossing voor jou.

De goedbedoelde tips zijn vaak een pleister op de wond en lossen de oorzaak van het probleem niet op. Tips helpen vaak tijdelijk wanneer er niet goed gekeken wordt naar de oorzaak van het probleem.
Met gedragstherapie wordt ook gekeken naar de oorzaak van het probleem. De aanpak van een gedragsprobleem is namelijk het meest effectief wanneer ook de oorzaak van het probleem wordt onderzocht.
Als hondeneigenaar krijg je een duidelijk en compleet beeld van het probleemgedrag van jouw hond.

Op basis van de gestelde diagnose wordt vervolgens een behandelplan opgesteld, afgestemd op het probleem van jouw hond en jouw persoonlijke situatie.

Werkwijze gedragstherapie bij honden

Vragenlijst
Om een duidelijk beeld te krijgen van de hond en jouw situatie wordt jou gevraagd om een uitgebreid vragenformulier in te vullen.

Huisbezoek
Tijdens een huisbezoek worden er aan de hand van de vragenlijst nog een aantal aanvullende vragen gesteld.
Vervolgens wordt er een diagnose gesteld en wordt er een plan van aanpak voorgesteld voor jouw hond. Daarna ga je direct aan de slag, zodat je voldoende handvatten hebt om zelf met jouw hond te oefenen.
Afhankelijk van het type probleem komen er nog 1 of meerdere vervolgbezoeken.

Uitgangspunt bij de gedragstherapie bij honden is om op een positieve manier te komen tot een oplossing van het probleem. Beloningsgericht werken staat hierin centraal.

Voor de meeste problemen zijn een aantal consulten voldoende. Je moet als hondeneigenaar wel gemotiveerd zijn om het probleemgedrag aan te pakken (en dus te oefenen met jouw hond).
Onze ervaring leert dat hondeneigenaren, vanwege het inzicht dat zij krijgen in het gedrag van hun hond, nog meer gemotiveerd raken om het probleem te verhelpen.

Werken met je hond biedt hulp bij de volgende problemen:

•  Agressief gedrag - snappen, happen, bijten, grommen, grom(blaffen), fixeren
•  Angst gedrag - lage houding aannemen (staart tussen de benen), oren in de nek, terugdeinzen, vluchten
•  Onzindelijkheid
•  Niet alleen kunnen zijn
•  Blaffen
•  Pica (vreemde dingen eten)
•  Staart- en of schaduwjagen of andere repeterende handelingen
•  Alle overige problemen

Je ontvangt ook een plan van aanpak via de mail.

Onze werkwijze is als volgt:
1)  Vragenlijst vooraf  Je ontvangt van mij een uitgebreide vragenlijst met het verzoek deze volledig ingevuld aan mij te retourneren voorafgaand aan het eerste bezoek.
2)  Bezoek aan huis  Het huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens dit bezoek worden er nog een aantal vragen gesteld.
Vervolgens wordt er een diagnose gesteld en wordt er een plan van aanpak voorgesteld die past bij jullie situatie.
We gaan dus ook direct met de hond aan de slag.
3)  Na ca. 2 weken  Indien noodzakelijk een vervolgafspraak van 1 uur om te kijken hoe het gaat.